:::  نوشتا  ::: 

 :::   ::: مجله بین المللی ادبیات :::   :::

 

مجله بين المللي ادبيات 

فهرست مطالب شماره هشتم نوشتا

 

يدالله رويايي

جای لغت

 

چهار شعر از

جواد مجابی

 

خیابان

دومین درس ترس

کاظم رضا

 

سه قصه ی ناپیوسته

جواد مجابی

 

 

دکتر فرامرز سلیمانی

ابریشمی در گل میلغزد

مانایی در غیاب و غربت

پرسه در پنتالوژی تقی مدرسی

 

 

زبان جهانی شعر مدرن

هانس ماگنوس انسنزبرگر

مهدی استعدادی شاد

 

 

هفت شعر از

هرمز علی پور

 

 

منصور اوجی

شاعران

 

 

اصول هندسه

François Jacqmin فرانسوا ژَكمَن

آرش جودكى

 

 

سه شعر از

پرى رخ رضا

 

 

برگ هاى تاك

محمد رضا نظرزاده

 

 

بهاراسان نزديك است

فاطمه خلخالی استاد

 

 

محمد بيابانى

طلوع

 

 

حسين شرنگ

متين

 

 

گفتگو با تفرقه ي سطرها

نوشته ي افشين دشتي « ميم » بررسي ي مجموعه ي شعر

حسين ايمانيان

 

 

آزیتا قهرمان

 

چهار شعر از

سهراب رحيمى

 

 

علی مومنی

 

 

تكنيسينِ بزرگ شعرِ حجم

مزدك پنجه اى

 

 

آتشِ حرامِ آهو

ميثم رياحى

 

 

پنج شعر از

قاسم مومنى

 

 

نگاهى به چهار ضلعى رمان پِدرو پارامو

جواد اسحاقيان

 

 

داوود مائيلى

 

 

 

بخش عربی

 

عبدالوهاب البياتى

 

ترجمه انگليسى: فرامرز سليمانى

ترجمه فارسى: محمدحسين مدل

 

قصیده  - شعر - The Poem

الخائنه - زن خائن - The Betrayer

الوجه - چهره - The Face

الولاده - زادن - The Birth

 

 

 

بخش انگلیسی به زودی

 

 

بخش فرانسه به زودی