:::  نوشتا  ::: 

 :::   ::: مجله بین المللی ادبیات :::   :::

 

نوشتا چهارم

 

نوشت اول

محمد حسین مدل

 

از تئوری تا خلق  - یدالله رویایی

 

شعر

 

یدالله رویایی

پرویز اسلامپور

هوشنگ چالنگی

هوشنگ آزادی ور

م.موید

هرمز علی پور

آرش جودکی

منصور جعفری خورشیدی

رستم اله مرادی

حسین شرنگ

بهمن صدیقی

حسین خلیلی

محمد صادق دمیر چی

علی ساروی

شاهرخ تند رو صالح

شهرام بشرا

محمد مهدی مصلحی

علی الفتی

میثم ریاحی

علی مومنی

محمد حسین مدل

 

ای ای کامینگز - ترجمه از : سهراب رحیمی

جیمز جویس - ترجمه از : امید قهرمان

مظفر النواب - ترجمه از : سهیلا پرستگاری

عدنان الصایق - ترجمه از : سهیلا پرستگاری

داستان

 

صدای دیگر - حسین آتش پرور

یادداشت های یک ابالی - یار علی پور مقدم

این یادگاری از من است ... - مریم حسینیان

نزدور - دنا رباطی

دور ریختن بچه همراه با آب لگن - بهاء الدین مرشدی

خاکستری - مهرنوش مزارعی

بهانه هایی برای زیستن در زادگاه - مهدی موسوی نژاد

هیبریداسیون - محسن اکبر زاده

مردی که لبخند نزد - یاسوناری کاواباتا        ترجمه از : شکر الله نجفی

 

مقاله

رئالیسم جادویی در صد سال تنهایی - جواد اسحاقیان

ذهن و کارکرد های آن ...  -  محسن ایزد یار    و    سامان عبدالرضایی

نگاهی به کتاب به نام اسم  - مظفر رویایی

ساختار های نا متوازی - مانی محمدی

معماری بلور واژه ها - فرامرز سلیمانی

 

 

 

 

انگلیسی

بزودی

 

 

 

 

 

فرانسه

بزودی